21. jan 2014

Lærer-udveksling 2014

Er du en af de nye, der vil være med til lærerudveksling?


School for Lifes lærerudveksling har til formål at skabe kultur- og erfaringsudveksling mellem ghanesiske SfL ansatte og andre med SfL baggrund og danske lærere om såvel det pædagogiske arbejde som daglig levevis i de to lande. Derudover er det formålet at udbrede kendskabet til School for Life programmet i Danmark. Da den praktiske lærervirksomhed i School for Lifes (SfL) landsbyskoler er meget forskellig fra undervisningen i de danske skoler, må man forvente, at det pædagogiske udbytte for begge parter bliver sat i forhold til den praksis, som eksisterer. Derimod er det kulturelle udbytte af udvekslingen meget stort. Det er væsentligt at sige, at mange af deltagerne gennem udvekslingen har fået et meget nært venskab, men at mødet har krævet stor åbenhed og imødekommenhed fra begge sider.

Datoer for udvekslingen

Ansøgningsfrist: Gerne hurtigst muligt. Senest 15. april 2014

Introduktionsmøde : Oplyses senere. Inden sommerferien. 

Ghaneserne ankommer til Danmark: Onsdag den 10. September 2014

Fællesmøde på Ømborgen: Fredag den 26. september 2014 kl. 19

Ghana Seminar på Ømborgen (Ry): Lørdag den 27. september  – søndag den 28. september 2014

Afrejse til Ghana: Onsdag den 1. Oktober 2014


Udvekslingen slutter i Tamale i Ghana: Torsdag den 16. oktober 2014 (uge 42)

Evalueringsmøde: Oplyses senere.

>> Læs meget mere!


GHANA VENSKABSGRUPPERNE - KLOSTERPORT 4C 3. - DK-8000 ÅRHUS C - TEL 86 19 15 22 - GV@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK