Udvikling i øjenhøjde

Ghana Venskabsgrupperne er en selvstændig og upolitisk forening, hvis formål er, at udvikle venskab og samarbejde mellem venskabsgrupper i Danmark og Nordghana, samt gennem

  • selvhjælpsprojekter,
  • udveksling og
  • andet samarbejde

at medvirke til højnelse af levestandarden for befolkningen i Nordghana. 

 

 

 

Fra sin spæde start i 1984 og siden 1986 med Danida støtte har GV drevet selvhjælpsprojekter i Nordghana.

Og resultaterne er mangfoldige:

  • Folkehøjskolen Simli Centre (Venskabscentret) i Dalun, der underviser befolkningen i alt fra småhåndværk til lokalledelse og demokrati;
  • Radio Simli (Radio Venskab), der var Ghanas første folkelige udviklingsradio;
  • School for Life, der siden 1995 gennem modersmålsundervisning og moderne pædagogik har uddannet mere end 100.000 børn, der ellers ikke ville have lært at læse, skrive og regne.
  • Siden er der kommet et stort brøndgravnings projekt til, der i 750 landsbyer giver rent vand og sanitet til titusinder af bønder i Nordghana, klimatilpasnings-projekter,
  • et nytænkende ungdoms initiativ og
  • en stor lokal-forankret folkebevægelse for udvikling.
GHANA VENSKABSGRUPPERNE - KLOSTERPORT 4C 3. - DK-8000 ÅRHUS C - TEL 86 19 15 22 - GV@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK