GDCP

GDCP var et integreret udviklingsprojekt i Nordghana og første fase af projektet markerede starten på GVs udviklingsarbejde i Nordghana.

Projektet blev gennemført i 6 faser med støtte fra Danida. Hovedformålet med den sidste fase var en opbygning af Civilsamfundet. Fasen strakte sig fra 2005 til 31.maj 2009 og var den sidste med støtte fra Danida. I sidste fase blev der arbejdet med at udvikle strategier for bæredygtighed, både i form af finansiel bæredygtighed ved indtjening af egne midler og tiltrækning af andre donorer.

Projektet bestod af fire komponenter:

En højskole

Et landsbyudviklingsprojekt

Et låneprogram primært for kvinder

Og en lokal radio.

Efter udfasningen af Danida støtten er højskolen og landsbyudviklingsprojektet blevet lagt sammen til en træningsinstitution, Simli Centre.

Låneprogrammet er blevet finansielt selvbærende under navnet Simli Pong og har ca. 10.000 kunder årligt.

Radiostationen, Simli Radio, er blevet registreret som en folkelig udviklingsradio og har ca. en ½ million lyttere.

Simli Centre, Simli Pong og Simli Radio vil forsat have en tæt forbindelse til GVs program. De 3 finansielt selv bærende institutioner vil levere ydelser til GVs nye progam i Nordghana 'Empowerment for Life' (med start 1.1 2010). Simli Pong vil levere kredit til kunder blandt programmets målgruppe, Simli Radio vil producere og transmittere udviklingsradio for programmet og Simli Centre vil stå for træning og mobilisering af lokalsamfund.

GHANA VENSKABSGRUPPERNE - KLOSTERPORT 4C 3. - DK-8000 ÅRHUS C - TEL 86 19 15 22 - GV@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK