Støt arbejdet i Ghana

Ghana Venskabsgrupperne overgår fra 2015 til at blive en såkaldt rammeorganisation. Det betyder bl.a. at vi skal selv indsamle 5% af vores DANIDA bevilling i Danmark, og det er noget mere, end vi hidtil har præsteret.

Inden 1. oktober i år (2014) skal vi dokumentere for SKAT, at vi har mindst 300 medlemmer, der betaler mindst 100 kr. i kontingent, og at vi har mindst 100 personer, der giver bidrag på kr. 200 og derover hvert år. Det første lever vi op til, men det sidste mangler lige nu.


Din støtte bliver ganget med 25

De nye DANIDA vilkår betyder, at for hver krone, du bidrager med, kommer DANIDA med ca. 25. Så hvis du f.eks. beslutter at bidrage fast med 50 kr. om måneden, betyder det for vores arbejde i Ghana, at DANIDA kommer med kr. 14.000 årligt.

Vi får selvfølgelig hurtigere 100 personer på listen til SKAT, hvis dit bidrag er delt på flere personer på hver mindst kr. 200. Er der flere i din hustand, vil du hjælpe os ved at dele dit bidrag ud på dem. Skattefradraget bliver ligeledes delt mellem personnumrene.

Det du skal gøre, er at maile til GVs sekretariat, hvor meget du vil bidrage med og oplyse navne på de personer, det dækker. Cpr. numre fremsendes per mail (skriv gerne tal i ord), ringes ind eller sendes med gl.dags post. Derefter vil du modtage en mail fra sekretariatet om det praktiske i forbindelse med dit bidrag. Vi lover at passe rigtig godt på cpr. numrene!

Vores opfordring er derfor, at du binder dig for 50 til 100 kr. månedlig!

Bidrag kan sættes ind på GVs gavekonto: reg.nr. 9762 - kontonummer 10372283

Bliv medlem!

Støtte til GV er både i form af direkte støttebidrag, men vi vil også gerne have medlemmer. Som medlem kan du yde en indsats i arbejdet og være med til at bestemme, hvordan vi som organisation arbejder.

>> Bliv medlem!

GV er godkendt efter ligningslovens §5A, hvilket betyder, at alle donationer uanset beløb kan trækkes fra på selvangivelsen. Vi indberetter bidraget til SKAT, når du oplyser os dit Cpr. nr.

Støt en landsbylærer til at få uddannelse

Vi kender 50 landsbylærere, der har undervist børn frivilligt i flere år. De bør og skal få en rigtig læreruddannelse. For bare 8.700 kr. kan en lærer få en fireårig læreruddannelse. Dit bidrag - stort eller småt - kan være med til at vi når målet. 50 nye lokale lærere kan virkelig betyde en en ny fremtid for enormt mange børn i Nordghana.

>> Se hvordan du kan støtte!

GHANA VENSKABSGRUPPERNE - KLOSTERPORT 4C 3. - DK-8000 ÅRHUS C - TEL 86 19 15 22 - INFO@GHANAVENSKABSGRUPPERNE.DK